Teràpia de parella a Platja d’Aro

Cap persona involucrada en una relació hauria de sentir que, per a fer viable aquesta relació, necessita renunciar a una part essencial de si mateix/a.

May Sarton

Estar en parella és la millor escola d'autoconeixement que puguis trobar

En Teràpia Gestalt amb mirada Sistèmica per a parelles, un dels principals i més valuosos “adonar-me” que tenen lloc és que la persona que tinc davant de mi és com és i no com ens agradaria que fos.

Partim de la base que la relació en parella no és un fet estàtic i inalterable si no un procés dinàmic.

Et sona la frase de “ És que ja no ets el/la d’abans, jo no em vaig enamorar de la persona que ara tinc davant”.

Centromevis - Platja d'Aro - Serveis - Teràpia de parella

La vida està viva i creixem emocionalment a cada situació viscuda, pretendre que no evolucionem és una pretensió il·lògica.

Si en algun moment has arribat a sentir que ”Això ja no funciona” i ja has intentat tot el que està a les teves mans, la teràpia de parella és una bona solució.

La finalitat d’una teràpia de parella és, trobar juntament amb un professional i la mirada de totes les parts,  poder donar lloc a l’actualització de com em veig a mi mateix, com veig a l’altre i com ens relacionem entre nosaltres.

Donant lloc a una bona teoria, en una relació es tractaria de desitjar espontàniament la felicitat de l’altre i no únicament la d’un mateix.

L’amor en parella necessita d’un ordre. Per a poder estimar primer haig de col·locar-me en el lloc que em correspon i no en un altre. A vegades el no haver pogut col·locar-nos en el lloc corresponent i arrossegar situacions viscudes del passat (pares absents, mares no disponibles, fills exageradament complaents que al seu torn fan de pares…) ens ennuvolen la mirada i permanentment estem projectant les nostres necessitats en l’altre.

La parella no és una trobada matern filial o patern filial, és una relació de dos adults.

Per a poder treballar en els aspectes relacionals de la parella, el treball té diferents enfocaments:

Acceptar a l’altre i conviure en equilibri

Igual que és important treballar aquells mecanismes i patrons individuals per a arribar a tenir un bon equilibri en la parella, tot això no serà suficient si no trobo la manera de gestionar tot allò que em molesta i no tolero de l’altra persona.

Prendre responsabilitat / autoresponsabilització

Es tracta de la presa de consciència de com contribueixo en la problemàtica que s’estigui generant i la responsabilització de treballar les dinàmiques distorsionadores que es despleguen en la relació.

Jo sento i opino diferent a tu

És bo recordar que no hi ha una veritat única. Davant d’una situació idèntica podem tenir diferents opinions, diferents vivències i diferents maneres de sentir. En el moment que neguem l’experiència que té l’altra persona, ens estem col·locant en el lloc de tenir l’única veritat. Les dues experiències han de ser ateses i només així s’arribarà a un acord en comú.

Acceptar la meva biografia i la de l’altre

Quan soc conscient que l’altra persona té maneres de pensar, sentir i actuar diferents a mi, estic entenent que també ha tingut vivències diferents i històries biogràfiques diferents al llarg de la seva vida, i tot això ha conformat una forma única d’estar i sentir-se en el món.

Comunicació sana, des de l’amor

En la majoria de les situacions, la forma en què ens comuniquem és la primera causa que bloqueja els processos comunicatius dins de les relacions entre les persones. Aquests patrons de comunicació serà de les primeres coses que revisarem.

La parella, una escola d’autoconeixement

Quan ens trobem en un procés terapèutic de parella tenim l’oportunitat de fer un treball d’autoconeixement i desenvolupament que d’una altra manera no seria possible. Com més gran sigui la implicació de tots dos membres de la parella en el seu propi treball més possibilitats tindran de poder resoldre les diferents situacions que els porta a teràpia.

La voluntat de canvi

Una de les possibilitats que es poden donar en el procés terapèutic de parella és que una de les dues persones consideri que el problema és d’ell o de l’altra part i no estigui en disposició de voler revisar-se, en aquest cas el procés terapèutic de parella, inevitablement quedarà sense força i es veurà bloquejat. A vegades, una proposta de treball individual centrat en la parella crearà nous ponts per a desbloquejar el problema.

La separació, una possibilitat

Una vegada s’ha posat en consideració els diferents aspectes distorsionadors de la relació i la crisi no pot ser vista i atesa, la resolució del conflicte pot passar per la separació. En aquests casos la teràpia de parella aporta, tenint en compte l’especial importància que pren aquest aspecte en el moment que hi ha fills, una oportunitat a la parella per a poder tancar una etapa de la forma més sana possible.